Disclaimer - Bouwonderneming Neyt

(Ver-)Bouwonderneming

        Over ons    -     Gerealiseerde projecten    -     Facebook    -     Contact         

Ga naar de inhoud

         Over ons     -     Gerealiseerde projecten     -     Facebook     -     Contact          


Gebruiksvoorwaarden
Ingangsdatum: 01 April 2021

Deze website wordt aangeboden door CyberDan.be, amateur webmaster zonder winstdoeleinden die puur voor zijn plezier en met het oog op het uitvoeren van zijn hobby websites bouwt en onderhoud.

De toegang tot en het gebruik van CyberDan's websites zijn onderworpen aan volgende voorwaarden.

1.  Algemeen

Door verder te surfen op deze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden alsook ons cookiebeleid (zie hieronder). Surf dus niet verder als je je hiermee niet akkoord verklaart.

2.  Inhoud van de website

CyberDan.be besteedt veel aandacht en zorg aan zijn websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via CyberDan's websites beschikbaar zijn, worden echter verstrekt zonder enige verbintenis. CyberDan behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer CyberDan verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via webmaster@cyberdan.be overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op CyberDan's sites. Evenmin wordt gegarandeerd dat CyberDan's websites of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computer virussen. CyberDan.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van CyberDan's website.

3.  Links

CyberDan's  websites bevatten ook links naar andere websites. CyberDan.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar een website door CyberDan.be gemaakt.

4. Verbintenissen van de gebruiker

Bij de toegang tot en het gebruik van website door CyberDan.be gemaakt, verbind je je er uitdrukkelijk toe om:

  • de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je normalerwijze geen toegang hebt;
  • de informatie getoond op een website door cyberDan.be gemaakt noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren;
  • geen gebruik te maken van CyberDan's websites voor illegale of schadelijke doeleinden.

5. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, software, handelsmerken en andere merken, die via de website worden toegankelijk gemaakt, zijn eigendom van CyberDan of de eigendom van de opdrachtgever van de website. De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CyberDan.be of de opdrachtgever van de website. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

6.  Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van de website zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Vlaanderen, België, zonder afbreuk te doen aan de rechten die u zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van uw domicilie binnen de EU.

Deze pagina werd laatst gewijzigd 01 april 2021.
Cookiebeleid
Ingangsdatum: 01 April 2021

CyberDan.be informeert je graag over het beleid inzake cookies die gebruikt worden op zijn websites. Verdere informatie over het gebruik van de gegevens die wij van jou verzamelen, vind je ook in onze gebruiksvoorwaarden.

Wat zijn cookies?

De websites van CyberDan.be (zie www.cyberdan.be voor de volledige lijst) maken gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die CyberDan's websites naar jouw browser sturen. Jouw computer, tablet, smartphone of andere hardware slaan deze bestanden op. Ze zorgen ervoor dat CyberDan.be op een eenvoudige wijze informatie over jouw bezoek aan zijn websites kan bijhouden.

Cookies hebben meestal een vervaltermijn. Zo worden bepaalde cookies onmiddellijk verwijderd wanneer je je browser afsluit (“session cookies”), terwijl andere cookies langer op je computer blijven staan, bv. 2 jaar of tot op het ogenblik dat je deze zelf verwijdert (“persistent cookie”).

Welke cookies gebruikt CyberDan.be en waarvoor?

CyberDan.be gebruikt op zijn websites cookies om jouw bezoek aan zijn websites zo vlot mogelijk te laten verlopen en inzicht te geven in de bezoeken aan zijn websites.

CyberDan gebruikt in de eerste plaats cookies voor noodzakelijke en functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van zijn websites. De noodzakelijke cookies kan je niet weigeren, de functionele cookies wel.
Daarnaast zijn er analytische cookies die informatie verzamelen over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…) om de werking ervan te verbeteren. CyberDan.be doet hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html). Deze cookies kan je weigeren.

Hoe kan je cookies wissen of weigeren?

Je vindt via de support- of helpfunctie van je browser informatie over welke cookies geïnstalleerd werden en hoe je ze kan verwijderen.


Deze pagina werd laatst gewijzigd 01 april 2021.
Terug naar de inhoud